Tillbaka
Sortiment

Vanliga frågor

Fråga:
Jag har idag ett gammalt Rexovent-aggregat från 1982. Huset är på 140 kvm i två plan där vi har kopplat om köksfläkten till eget takhuv. Vilket aggregat rekommenderar ni för utbyte? Har tittat lite på roterande växlare som har en bättre verkningsgrad.

Svar:
Min rekommendation är precis som du själv funderar över, ett aggregat med roterande värmeväxlare. Du kan nu också göra detta med god funktion då du separerat spiskåpan, vilket för övrigt var en mycket förnuftig åtgärd.

Det aggregat som vi har bäst erfarenheter av är Östbergs HERU. Ditt hus har ett normenligt ventilationsbehov på ca. 50 liter luft per sekund vilket innebär en HERU 75 eller HERU 75 S. HERU kom nu under senhösten 2006 i en version med ny, mycket smart, styrutrustning och kallas då S efter storleksbenämningen. Den tidigare, lite billigare HERU 75 kommer fortsatt tillverkas då det kan finnas behov att ett budgetaggregat. Personligen skulle jag välja S varianten då den innehåller många förnuftiga styr och övervakningsfunktioner samt har en mycket enkel el-anslutning.

Eftervärmare
I 9 fall av 10 så väljer kunderna att hoppa över denna tillsvidare. Jag brukar rekommendera att se till så att det finns en raksträcka spiro på ca. 40 cm. mellan första T-röret och aggregatets tilluftsanslutning. Man kan då klippa in en värmare i framtiden om man så önskar. Hittills har vi dock inte eftersålt en endaste värmare och orsaken är givetvis den mycket höga temperaturverkningsgraden på HERU.

Din Rexovent brukade exempelvis ha en fabriksinställning på elvärmen runt +16º i tilluftskanalen. Det är ungefär vad du får utan eftervärmare med HERU vid ca. -20ºC. På ”budget-HERU” sitter den så kallade pulserstyrningen av elvärmen i själva värmaren, på nya S sitter den standardmonterad i aggregatet för eventuell användning. Det är förklaringen till att den nya värmaren är billigare.

Elanslutning
Till HERU medlevereras en styrpanel som ansluts till aggregatets kopplingslåda. En starkströmskabel med 12 ledare krävs. Till HERU S är denna ersatt med en trådlös fjärrkontroll vilket eliminerar nämnda 12-ledare. På HERU S är det därför bara att flytta över matning från din Rexovent till det nya aggregatets kopplingsbox. Alla givare etc. är färdigkopplade i aggregatet. Väljer man till värmare skall denna anslutas till aggregatets kopplingsbox samt så medföljer det 2 givare som monteras efter värmaren i tilluftskanalen.