Tillbaka
Sortiment

Luftdon/Ventiler / Överluftsdon / E 50


Överluftsdon av gallertyp. Fungerar även som från- eller tilluftsdon.
Sorteringsordning: