Tillbaka
Sortiment

Filter och filterboxar

Ventilationsfilter för ren luft fri från pollen och allergener.
Vi säljer normalt bara respektive leverantörs originalfilter.

Tänk på att billiga piratfilter som finns på marknaden kan ge sämre funktion på ditt ventilationssystem med ökad driftkostnad och sämre luft som följd.
Vissa aggregattillverkare har också originalfilter som krav för att garantier skall gälla.

Läs mer på  branschorganisationen Svensk Ventilations hemsida: https://www.svenskventilation.se/ventilation/val-av-filter/valj-filter-som-funkar/

Att ha bra filter i ditt ventilationssystem och byta dessa regelbundet, ger flera fördelar för både hälsa och komfort. Här är några av de viktigaste fördelarna:

  1. Renare Luft: Filtrerad tilluft kan avlägsna partiklar som damm, pollen, mögelsporer, sotpartiklar och andra luftburna allergener. Det resulterar i en renare inomhusmiljö och friskare luft.
  2. Bättre Hälsa: Genom att minska förekomsten av luftburna föroreningar kan filtrerad tilluft bidra till att minska risken för luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem. Det är särskilt fördelaktigt för personer med astma, allergier eller andra andningsrelaterade problem.
  3. Skydd för Värmeåtervinningssystemet och Effektiv Energianvändning: Filtrering av luften skyddar ventilationsaggregatet från att ackumulera damm och partiklar, vilket förbättrar dess prestanda och energibesparing. Renare luft minskar risken för att värmeväxlare och ventilationssystem blir igensatta.
  4. Odörkontroll: Filtrerad tilluft kan bidra till att minska lukt från rök, matlagning, husdjur och andra källor inomhus. Det minskar också i viss mån lukter från utomhusluften. Detta ger en fräschare och mer behaglig inomhusmiljö. Ventilationsbutiken kan erbjuda specialfilter för extrem rening av luften och minskning av t.ex. röklukt från vedeldande grannar.
  5. Minskad Stoftillväxt: Filtrering av luften hjälper till att förhindra ackumulering av damm och partiklar i bostaden. Detta minskar stoftillväxten på ytor och förbättra den allmänna renligheten.
  6. Bättre Inomhusklimat: En renare och fräschare inomhusmiljö skapar ett behagligare inomhusklimat. Det kan också ha positiva effekter på mental hälsa och välbefinnande. Du sover och mår bättre om luften är frisk och ren.

 

För att dra full nytta av fördelarna med filtrerad tilluft är det viktigt att regelbundet byta eller rengöra luftfiltren och se till att ventilationssystemet är korrekt underhållet. Har du frågor är du välkommen att ringa eller maila oss på Ventilationsbutiken.