Tillbaka
Sortiment

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för ett bättre inomhusklimat och ekonomi.
Här hittar du ventilationsaggregat för FTX-ventilation med s.k. korsströms- motströms- och roterande värmeväxlare som överför värmeenergin ur frånluften till uteluften/tilluften alternativt till pann-/tappvarmvattnet. Klicka in och läs om de olika typerna och jämför samtidigt priserna.

Modern FTX-ventilation har flera fördelar.
Det,
- Sparar energi
- Blir bättre luftkvalitet
- Ger jämnare temperatur utan drag
- Blir mindre damm och partiklar
- Minskar halten av hälsoskadliga ämnen
- Minskar radonhalten hos inomhusluften
- Är allergivänligt

Ventilationen förbrukar ca 30% av värmeenergin i ett normalisolerat, normventilerat bostadshus utan återvinning. En stor del av denna värmeenergi går att återföra med hjälp av värmeåtervinningsaggregat eller frånluftsvärmepump.
Ett dåligt ventilationssystem kan vara den största ”energitjuven” i ett äldre hus. Att installera modern FTX-ventilation i ett äldre hus med F-ventilation (frånluftsventilation utan återvinning) ger ofta besparingar som överstiger andra åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten, installation av solceller etc. till en lägre kostnad per sparad kWh.