Tillbaka
Sortiment

Ventilationsaggregat

NU TOK-SÄNKTA SOMMARPRISER! 1/7 till 31/8
Ventilationsaggregat för en bättre ekonomi

Ventilationen förbrukar ca 30% av värmeenergin i ett normalisolerat, normventilerat bostadshus utan återvinning. En stor del av denna värmeenergi går att återföra med hjälp av värmeåtervinningsaggregat eller frånluftsvärmepump.

Här hittar du aggregat med s.k. korsströms- motströms- och roterande växlare som överför värmeenergin ur frånluften till uteluften/tilluften alternativt till pann-/tappvarmvattnet.. Klicka in och läs om de olika typerna och jämför samtidigt priserna.