Tillbaka
Sortiment

Värmepumpar / FrånluftsvärmepumpVi har Nibes sortiment av frånluftsvärmepumpar.
Kontakta oss för produktval och priser.

Här kan du läsa om de olika modellerna: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/franluftsvarmepumpar

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.