Tillbaka
Sortiment

Isolering / Kondensisolering


Kondensisolering är isolering som skall motverka kondensutfällning på kalla ytor. Ventilationskanaler som blåser ut luft (avluft) från frånluftsvärmepump, eller intagsluften (uteluft) till ett FTX-aggregat, blir kalla, och skall kondensisoleras. Även kanaler eller batterier som transporterar kyld luft i tilluftssystem måste oftast kondensisoleras.