Tillbaka
Sortiment

Luftdon/Ventiler

Hos Ventilationsbutiken hittar du don och ventiler till ditt ventilationssystem. Har du svårt att välja? - Kontakta oss!

Ett luftdon är en apparat eller enhet som används inom ventilationssystem för att reglera luftflödet mellan det inomhus- och utomhusmiljön. Luftdonet fungerar som en öppning eller passage genom vilken luften kan strömma in eller ut ur ett rum, beroende på om det är avsett för tilluft eller frånluft.

 

Det finns olika typer av luftdon och ventiler, och de används för olika ändamål inom ventilationssystemet. Här är några vanliga typer av luftdon:

 

  1. Tilluftsdon: Dessa don ansluts till tilluftskanalerna i ett ventilationsystem. De används för att leverera frisk luft från ventilationssystemet till den inomhusmiljö där människor vistas. Tilluftsdonen sprider luften jämnt över rummet och kan vara utformade på olika sätt för att uppnå önskad luftfördelning.

 

  1. Frånluftsdon: Dessa don används för att avlägsna (suga ut) använd luft och föroreningar från inomhusmiljön och leda dem ut genom ventilationssystemet. Frånluftsdonen är vanligtvis placerade högre upp på väggen eller i taket för att ge en effektiv luftväxling.

 

  1. Friskluftsventil: En friskluftsventil används i enklare frånluftssystem eller självdragssystem utan kanalansluten tilluft. Friskluftsventilen är i enkla ordalag ett hål genom ytterväggen (eller i fönsterkarmen) för att släppa in frisk luft från utomhusmiljön till inomhusmiljön. En bra friskluftsventil möjliggör en kontrollerad och reglerad ventilation, bidrar till god inomhusluftkvalitet och kan vara justerbar för att anpassa luftflödet efter behov. Vissa ventiler har även filter. Utvändigt har ventilen ett skydd mot väder och vind.

 

  1. Överluftsdon: Ett Överluftsdon är ett don som släpper igenom luft mellan rum i byggnaden. Dessa kan behövas för att få luft mellan rum som saknar dörrar (eller har lufttäta dörrar). Överluftsdonen kan vara ljuddämpande så att ljudöverföring mellan rummen minskas.

 

Sammanfattningsvis spelar luftdon en viktig roll i ventilationssystemet genom att möjliggöra en effektiv fördelning av frisk luft och avlägsnande av använd luft. Utformningen och placeringen av luftdonen är noga planerade för att uppnå optimal ventilation och komfort inom byggnader.

Hos Ventilationsbutiken kan du få hjälp med allt från enkla råd (kostnadsfritt) till kompletta ventilationsritningar som ger dig ett optimalt ventilationssystem.