Tillbaka
Sortiment

Kanalsystem / Flexibelt kanalsystem Plast (rund och oval)

Logotyp
Med FlexPipe plus från Metrotherm finns äntligen ett luftfördelningssystem som verkligen gör det möjligt att kombinera runda och ovala rör.
Utan kostsamma anpassningar och utan kompromisser. Det nya ovala röret har samma hydrauliska tvärsnitt och samma tryckförlust som det beprövade runda FlexPipe® röret.
På så sätt kan man alltid byta från runt till ovalt när låga bygghöjder kräver detta.
Där man vanligtvis behöver välja mellan runda och ovala system satsar man med Helios helt enkelt på ett enda system.
Med FlexPipeplus har du alltid tillgång till det optimala och mest ekonomiska alternativet.
Det bästa är att tack vare de identiska tvärsnitten hanteras FlexPipeplus runda och ovala rör likadant.
Man behöver aldrig tänka om, oavsett om det gäller projektering, dimensionering, montering och injustering eller underhåll.
Ingen kostsam lagerhållning krävs, och man slipper hantera olika system. FlexPipeplus övertygar med så få delar som möjligt som samtidigt ger maximal flexibilitet.
Kontakta oss för mer information och offert till ditt projekt.