Tillbaka
Sortiment

Ventilationsguide – fakta om ditt inomhusklimat

I moderna och täta hus är det viktigt med en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och komfortabelt boende.

 Arne vent.guide       

Investera i din hälsa

Med en tillförlitlig ventilation i ditt hus andas du renare och friskare luft som ger dig möjlighet att behålla ditt och dina barns hälsa. En tillräcklig ventilation tar bort lukt, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterial. Samt förebygger fuktrelaterade mögel- och rötskador.

Små barn är känsligare än vuxna och har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Allergier som riskerar att stanna livet ut.

 

Enligt normer från BBR skall ett hus ventileras med ett flöde

om 0,35liter per sekund*husarean. Det motsvarar ca 0,5 luftomsättningar per timme.

 

Ekonomisk lösning

Ventilation förbrukar ca 30 % av värmeenergin i ett normalt isolerat och ventilerat bostadshus utan återvinning. En stor del av den värmeenergin går att återföra med hjälp av ett återvinningsaggregat.

 

Hur vet man att huset har för dålig ventilation?

De flesta småhus är idag nästan helt lufttäta eftersom de har plastfolie i både väggar och tak. Om du bor i ett hus som är tätt och välisolerat kan  några tecken på att du behöver bättre ventilation vara igenimmade fönster, dålig lukt och även allergiproblem och hudirritationer.

 

Vad ska man göra för att få bättre och renare luft i huset?

Den självdragsventilation som finns i ditt hus bygger på temperaturskillnaderna i luften. Är det för liten skillnad mellan innetemperatur och utetemperatur blir ventilationen för låg och luften blir sämre. Då kan skador som fukt och mögel uppstå.

På vintern är det oftast stora skillnader i innetemperatur och utetemperatur. Då blir det för mycket ventilation och värdefull värme försvinner ut.

Genom att man installerar ventilation med värmeåtervinning får man inte bara ett bättre flöde på luften i huset året om utan kommer också kunna behålla upp till 75 % av värmen i den luft som vädras ut.

 

 

 

Olika typer av bostadsventilation för småhus

Det finns olika sorters ventilation att välja mellan.

 

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation bygger på att luften evakueras termiskt ur huset. Det vill säga att den varma luften som är lättare än den kalla stiger uppåt och ut genom frånluftskanalerna. Detta system var det som finns i hus byggda fram till 1975.  Man installerade i de flesta fall en separat vertikal ventilationstrumma från respektive våtutrymme för att uppnå bäst effekt.

Effektiviteten i lösningen varierar kraftigt eftersom temperaturskillnaderna mellan ute- och inneluft är olika under årstiderna.

Varma sommardagar blir ventilationsflödet nästan 0 och kalla vinterdagar blir huset överventilerat vilket bidrar till höga energikostnader. Man placerade ofta ventilationskanalerna i schaktet för rökröret eller murstocken från pannan för att få kraftigare effekt. Men det medför ännu större luftflöde vintertid och ytterligare höjd energikostnad.

 

Värmepump eller fjärrvärme i hus med S-ventilation

Idag installeras ofta fjärrvärme eller jord-/bergvärmepumpar i hus med självdragsventilation. Det för med sig att drivkraften från det varma rökröret eller murstocken försvinner helt och ventilationsflödet blir undermåligt. Du får givetvis kraftigt reducerad energikostnad men husets inomhuskomfort försämras väsentligt och problem med för höga fukthalter, allergi, mögel etc ger garanterat framtida problem.

 

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Efter 1975 blev det mer vanligt att enbostadshus försågs med mekanisk frånluft och med en frånluftsfläkt på taket eller på vinden.

Rörsystem kopplades samman från WC, bad, tvättstuga och ev. klädkammare. I vissa fall anslöt man även imkanalen från köket och hela anläggningen varvtalsstyrdes från en spiskåpa i köket. Med det systemet säkerställdes ett kontinuerligt luftflöde från huset under hela året. Till viss del kunde systemet reducera det alltför höga flödet under vinterperioderna som man fick med S-ventilation.

 

Tilluft/Uteluft i samband med S eller F-ventilation

För att undvika så kallad ”oavsiktlig ventilation (läckflöde) och uppnå en god ventilationseffektivitet i S eller F-ventilerade hus förutsätts att huset är någorlunda tätt. Det ska också finnas tillräckligt med friskluftsventiler monterade i vistelserummen, vardagsrum, sovrum, gillestugor m.fl.

Det termiska luftflödet i en S-anläggning eller frånluftsfläkten i ett F-system skapar ett visst undertryck i huset och luftrörelse uppstår från friskluftsventilerna i vistelserummen till utsugningsställen i våtutrymmen och kök. Tilluftsflödet via friskluftsventilerna rekommenderas till minst en ventil per sovrum och 2 stycken i vardagsrum eller andra större rum. Tilluftsflödet beräknas till 0,35 lit/sek uteluft per m2 bostadsyta enligt normen. I sovrum däremot minst 4 lit/sek per sovplats. För att få god genomströmning och uppnå full effektivitet är det viktigt att överluftsmöjligheter finns från vistelserummen till våtutrymmen.

 

Det är mycket vanligt i äldre hus med S- eller F-ventilation, att tilluftsdonen saknas helt eller är igensatta/stängda. Man kanske stängt dom en kall vinterdag och sen glömt att öppna dom igen. Detta gör att man får kraftiga läckageflöden vintertid och många gånger en dålig innemiljö med risk för fukt-, mögel- och allergiproblem samt förhöjda radonhalter.

 

Mekanisk från och tilluft med återvinning (FTX)

Den mest avancerade formen av ventilationssystem i bostäder är ett från och tilluftssystem med värmeåtervinning. Där frånluftens värmeinnehåll överväxlas för uppvärmning av den nya ersättningsluften/tilluften.

Här finns ett antal värmeväxlare att välja mellan. I ventilationsbutiken.se kan du läsa mer om de aggregaten samt se vad som skiljer dem åt beträffande prestanda och pris.

Temperaturen på de olika systemen och aggregaten varierar med typ av värmeväxlare. (Korsströms, Motströms eller roterande växlare.) samt lite beroende på luftflöden, RH etc.

För att konvertera ett gammalt F-system till FTX i en villa bör man tänka på att huset tätas först genom att proppa igen tidigare uteluftsdon i väggar och fönster. Samt se till att det finns tillräckliga överluftsspringor mellan rummen.

Om det äldre kanalsystemet för F-ventilation ska användas är det också viktigt att det ses över, rengörs och tätas i alla skarvar. Det är också viktigt att samtliga kanaler på ouppvärmda utrymmen isoleras noggrant för att erhålla en optimal energibesparing.