Tillbaka
Sortiment

Om FUKT i hus!

 

Att få fukt i sitt hus kan ge flera problem. Vanligast är nog att man tänker på fuktiga och råkalla källare, kondens på fönstrens insida eller fuktiga tvättstugor och badrum när man hör om fukt i hus.

Men det som verkligen kan bli kostsamt är när fukt tränger igenom och skadar byggnadsdelar.

Hög fukthalt i luft eller byggnadsmaterial ger lätt upphov till mögel, som i sin tur ger dålig lukt och i värsta fall allergiska besvär.

Fukt kan också skada byggnadsmaterial så att det ändrar form eller förlorar i hållfasthet och går sönder. Som exempel kan nämnas buktande parkettgolv, rötangrepp i fönsterbågar, träbjälkar eller spånskivor som kollapsar.

Spackel, lim och färg m.m. kan innehålla direkt hälsofarliga ämnen som frigörs när byggnadsmaterial blir fuktiga.

 

Ett bra ventilationssystem eller avfuktare kan bli en lönsam investering om det hindrar skador för hundratusentals kronor i reparationskostnad att uppkomma.

Men om huset har en dålig grundkonstruktion, dränering, vind eller läckande tak så hjälper det inte med ett torrt och bra klimat inomhus.

 

FUKT i källare, badrum och tvättstugor!

Du kan minska risken för fuktskador i väggar, fönster osv om du höjer värmen och låter det vara en tillräcklig grundtemperatur i källaren även under sommar och höst.  Även om det kostar lite energi och pengar så måste de flesta hus vara uppvärmda för att må bra.

 

En avfuktare i källaren ger torrare luft och mindre risk för skador och mögelangrepp. I En dåligt ventilerad tvättstuga kan avfuktaren hjälpa tvätten att torka fortare och förhindra att skadlig fukt i luften inte kommer ut i huset. Det viktigaste är att ha ett tillförlitligt ventilationssystem i huset, som ska ta hand om fukt i våtutrymmen och tillföra torr luft till övriga rum.

 

FUKT i krypgrund eller vind!

Sedan 70-talet har det varit populärt att bygga hus på en så kallad krypgrund. Dessa krypgrunder är tyvärr en riskkonstruktion. Fukt från mark och luft, i kombination med låga temperaturer året runt, gör att grunden blir en gynnsam miljö för mögel och röta. Resultatet kan bli dålig lukt i huset och övriga symptom på ett ”sjukt” hus. I värsta fall kan golvkonstruktionen försvagas och gå sönder.

Samma problem kan uppstå även längst upp i huset, på en vind, när fuktig luft tränger igenom vinbjälklaget.

 

För att förebygga problem kan man installera en luftavfuktare i grunden eller på vinden. Det bör då vara en så kallad sorptionstyp på avfuktaren. Den klarar lägre temperaturer än en enklare typ av avfuktare som bättre lämpar sig för inomhusbruk.

När luftavfuktaren håller luften torr och hindrar mögel och svamp från att få fäste i konstruktionen. Gamla angrepp stannar i tillväxt om luften blir friskare och torrare.

En luftavfuktare i grunden gör även att lufttrycket minskar och ofta minskar problemen med kvarvarande lukter som tar sig upp i huset genom golvet. En installation är enkel och kan lätt göras av en händig villaägare. Du kan spara pengar på att installera en luftavfuktare och göra det själv. Men låt en fackman utföra en besiktning för att bedöma nuvarande skador och eventuella behov av åtgärder som exempelvis behandling med svampdödande medel.

 

Vi kan erbjuda kompletta paket för att göra installationen själv. Du får allt material, utförliga instruktioner och kom-ihåg-listor för att få både installation och kringarbeten korrekt utförda. Vi erbjuder också kontroller och injustering av den färdiga anläggningen genom ett nät av serviceföretag runt om i landet. Kontakta gärna oss på ventilationsbutiken för mer information.

installation  

FUKTskadade golv

Fuktskador i golv är mycket vanligt i hus från 60-, 70- och 80-talet som har källare eller platta på mark. Betongplattorna gjordes under den tiden oftast utan någon underliggande isolering eller luftspärr. Det gör att stora mängder fukt i form av ånga kan ta sig igenom betongplattan och skada den överliggande golvkonstruktionen som oftast är ett så kallat sandavjämnat golv med isolering och spånskiva på toppen.

Även om det finns fungerande dränering uppstår detta problem.

Fukten kan skapa problem med mögel, rötskador, allergier och otrevliga kemikalier som frigörs och hamnar i inomhusluften.

 

Man kan försöka att koppla ett ventilationssystem till ett befintligt uppreglat golv för att skapa undertryck och uttorkning av konstruktionen. Men det brukar ge väldigt varierande resultat och är inte säkert att det fungerar tillfredsställande.

Det bästa är att riva ut det befintliga övergolvet och avlägsna allt skadat material för att sen montera ett nytt mekaniskt ventilerat golv.

De bästa färdiga byggsystemen för golvrenoveringar på marknaden är Nivell System, www.nivellsystem.se och Subfloor, www.subfloor.se. Med deras system får man garanterat ett torrt och luktfritt golv. Ventilationssystemet tar hand om fukten och skapar ett undertryck i golvet så att gamla lukter inte tränger igenom upp i rummet. Kontakta gärna oss på ventilationsbutiken för mer information.

 

 

Lycka till!

Mathias Ohlsson, Civilingenjör
Alig AB