Tillbaka
Sortiment

Ventilationsfläktar / Rökgasfläktar


Om du har svårt för att få ett bra drag i din skorsten så kan det vara en god ide att pröva en
skorstensfläkt eller rökgasfläkt. Både öppna och stängda eldstäder behöver en bra lufttillförsel
för att elden ska kunna brinna. Exodraft har ett brett produktprogram för rökgasfläktar.

Klarar rökgastemperaturer upp till +250 °C (kontinuerligt)
Robust och servicevänlig konstruktion
Tillverkad av gjuten aluminium som tål aggressiv miljö
Axial- eller centrifugalhjul avsett för rökgaser från olja, gas och fasta bränslen
Om du installerar en rökgasfläkt på skorstenen och tillhörande styranordning, har du
alltid kontroll över draget i din skorsten. Förutom att du säkerställer optimalt drag i
samma ögonblick som du tänder i eldstaden, får du med en mekaniskt rökgasfläkt
även flera andra fördelar.