Tillbaka
Sortiment

Ventilationsaggregat / Värmeåtervinning FTX / REC Recom Motströms


RECOM -RECs nya serie kompakta aggregat för bostadsventilation
Som ett komplement till den populära serien av Temovex aggregat finns nu RECOM 4. RECOM 4 är en kompakt motströmsvärmeväxlare, med F7 filter som standard på TL, som klarar upp till 400 m3/h (110 l/s).

Aggregatet har helt separata luftvägar vilket eliminerar risken för fukt eller luktöverföring mellan från- och tilluft i växlaren.
RECOM 4 har energieffektiva EC fläktar och en verkningsgrad på 90%. Aggregaten levereras klara för installation (Plug & Play).

Kolla priset!
Sorteringsordning:
VÅ-aggr Recom 4
Kompakt aggregat med motströmsväxlare.
Inkl. förvärmare 1,0kW

För bos...
22375 kr