Tillbaka
Sortiment

Fakta om Radon

I vår lilla radonskola kan du lära dig grunderna om radon i hus.

 

Vad är Radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon kan ta sig in i byggnader via otätheter i betongplatta och motfyllda väggar, eller genom bjälklaget i en krypgrund. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial, tex blåbetong, alternativt hushållsvatten om man har en djupborrad brunn.

Radongas luktar inget och syns inte. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall per år i Sverige.

              

Ska du köpa eller bygga hus?

Radon betraktas inte som ett så kallat ”dolt fel” när du köper hus. Kontrollera att huset inte har radonproblem innan du köper det.

När du bygger kontrollera alltid så att inte marken är ett högriskområde. Byggentreprenören skall också känna till och följa kravet på skydd mot markradon. Din kommun kan svara på frågor om radon. Där kan du få information om radonläget i kommunen, vilka områden som har höga markradonhalter och vilka hus som är byggda av blå lättbetong. Vissa kommuner hjälper till att beställa radonmätningar. En mätning brukar kosta några hundralappar.

 

 

Kunskap

Vi har medarbetare som gått utbildning hos strålskyddsmyndigheten för åtgärder mot radon i byggnader.