Tillbaka
Sortiment

Isolering / Färdig kanalisolering - Värme/Brand/Kondens

Med det färdiga systemet för rörisolering, Paroc Aircoat, får du en snabbmonterad isolering som isolerar för värme, kondens och brand (EI30) i samma isolerskikt. Systemet innehåller flera produkter i form av rörskålar och detaljer samt monteringsmaterial. Vi hjälper dig med offert och dimensionering. Kontakta oss på info@ventilationsbutiken.se
Sorteringsordning:
Kanalisolering Paroc AirCoat
Färdigt system för kanalisolering.
Offereras....